Project Description

Medisch Centrum Leeuwarden

Jelle Prins – Decaan MCL Academie

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

Het welzijn van mensen is al lang mijn interesse. En dan niet alleen vanuit het negatieve vertrekpunt (burnout en stress) maar ook vanuit de positieve (bevlogenheid). Het komen tot een goede diagnose is dan van essentieel belang. Daar heb je expertise voor nodig en dan is Triple i de partij die het meest voor de hand ligt.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

Met Wilmar had ik al contact tijdens mijn promotieonderzoek. Daarin fungeerde hij als een klankbord voor mij en verbaasde hij mij dat hij als internationaal gerenommeerde wetenschapper zo bereikbaar was voor en bereid mij te helpen. Sinds hij met Elco Triple i begon hebben we veel samengewerkt. Door toegepast onderzoek te doen onder jonge artsen, maar ook onder andere zorgprofessionals. Daarnaast gebruiken wij het Energiekompas van Triple i als reflectie-instrument in een leergang die wij aanbieden aan AIOS in het MCL , UMCG en Martini ziekenhuis.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

Het contact met Triple i is altijd open en eerlijk. Triple i is ook bereid om mee te denken en samen uitdagingen aan te gaan. Daarin kijken ze altijd in breder perspectief naar de vraag achter de vraag, altijd met het doel om een optimale kwaliteit te leveren.

Triple i is altijd bereid om tijd en energie te steken in een idee, ook als er nog geen zakelijke overeenkomst is. Hierdoor ervaar ik de samenwerking als een echt partnership en niet als een traditionele klant-leverancier relatie. Ze verkopen geen ‘onzin’. De wetenschappelijke achtergrond is altijd van groot belang.

In de markt is er een wildgroei aan coaches en onderzoeksbureaus beschikbaar op het gebied van mentaal welzijn, waarvan je moet afvragen hoe degelijk ze zijn. Ook als ze een overtuigend verhaal hebben.  Daarom ben ik ervan overtuigd dat een kwalitatief goede (wetenschappelijke) achtergrond van groot belang is. Bij Triple i weet je dat dat goed zit.

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

De Jonge Specialist heeft in 2018 welzijn en burnout onderzocht met behulp van Triple i. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben zij alle directies van ziekenhuizen in Nederland opgezocht om in gesprek te raken. Zij waren toen onder de indruk van de manier waarop we omgaan met dit thema in het Noorden.

We willen hier in het MCL niet alleen de klinische vaardigheden als ook de persoonlijke vaardigheden van jonge artsen ontwikkelen. De arts van de toekomst gaat hierop ook keuzes baseren dus dat perspectief is heel belangrijk voor ons. Hiervoor is het van belang om een heldere opleidingsvisie en praktische instrumenten te hebben. Hierin is het werk van Triple i van belang als degelijk kader om beslissingen op te baseren, maar ook heel praktisch meetbaar te maken.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Triple i is een betrouwbare partner die een unieke expertise combineert met een praktische instelling. Het thema welzijn blijft belangrijk in de zorg en Triple i blijft innoveren om dit thema nog beter inzichtelijk en beïnvloedbaar te krijgen. We hebben een werkbaar partnership op dit vlak dat wij heel graag in de toekomst blijven houden, voor het welzijn van alle zorgprofessionals!

Hoe bevlogen bent u?

Verhoog duurzame inzetbaarheid

Start now
+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop